با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ 1400/11/11 به اطلاع می­رساند، به ازای هر سهم 1,000 ریال سود به دارندگان سهام این شرکت تخصیص داده شده است.

جدول زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی 1400 به شرح ذیل است:

  1. سود سهامداران حقیقی از تاریخ 1401/03/31 و از طریق واریز به شماره حساب های اعلامی به حساب ایشان پرداخت خواهد گردید.
  2. سود سهامداران حقوقی از تاریخ 1401/04/01 و از طریق واریز به شماره حساب های اعلامی به حساب ایشان پرداخت خواهد گردید.