بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از سهامداران حقیقی شرکت سرمایه­گذاری امین توان آفرین­ساز (سهامی عام) که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/11/11 سهامدار بوده و سود سهام به‌حساب ایشان واریز نگردیده است می‌رساند، جهت دریافت سود سهام خود می­ توانند از تاریخ 1401/04/28 به بعد با همراه داشتن کارت ملی خود به یکی از شعب بانک سپه سراسر کشور مراجعه نمایند.