سهامداران عزیز جهت دریافت فرم درخواست واریز سود بر روی دریافت فرم کلیک نموده و پس ازدریافت فرم  آن را تکمیل و سپس آن را با مدارک مندرج در فرم به آدرس پستی : تهران -  خیابان ستارخان خیابان حبیب اله شمالی بلوارمتولیان پلاک 7 کدپستی: 1455693911 ارسال نمایید.

فایل فرم درخواست  واریز سود